Du kan engagera dig via frivilligorganisationer. Du kan engagera dig via kommunen som förmedlar stöd till barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

Det kan man göra genom att bli god man, familjehem eller som kontaktperson/kontaktfamilj. Om du vill bli god man kan du kontakta Överförmyndare i samverkan.

Hur tar Migrationsverket emot flyktingarna?

För att de människor som kommer till Sverige för att söka asyl ska få rätt hjälp, är det viktigt att de kommer i kontakt med Migrationsverket så snabbt som möjligt. 

Läs mer på Migrationsverkets webbplats

Hur ser ansvarsfördelningen ut?

Migrationsverket

Migrationsverket har ansvar för ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, söka skydd undan förföljelse eller få svenskt medborgarskap.

Polisen

Svensk polis har bland annat ansvar för gränskontrollen till och från Sverige och även så kallade ”inre utlänningskontroller” inom Sveriges gränser.

Kommuner

Kommunen har ansvar att ta hand om de barn som kommer utan vårdnadshavare. Det är fortfarande Migrationsverket som har ansvar för asylansökan, men när det gäller barnen är omhändertagandet ett kommunalt ansvar.

Länsstyrelser

Länsstyrelser samordnar de insatser som länets kommuner och berörda aktörer genomför. De skapar beredskap och kapacitet i länet för mottagande av nyanlända.