Högsby kommun ansvarar för den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur hogsby.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss via den angivna e-postadressen nedan.

Skicka e-post till: kommun@hogsby.se

Ring: 010-356 50 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via e-postadressen nedan så att vi blir uppmärksammade om problemet.

Om du behöver innehåll från hogsby.se som inte är tillgängligt för dig, meddela oss.

Skicka e-post till: kommun@hogsby.se

Ring: 010-356 50 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Det förekommer objekt på webbplatsen där kontrasten mellan text och bakgrund inte är tillräckligt stor. Det innebär att personer med nedsatt syn kan uppleva svårigheter att läsa viss text på webbplatsen.
  • Det förekommer länkar till PDF-dokument som inte följer riktlinjer för tillgängliga PDF-dokument. Till exempel saknas korrekt uppmärkning för titel, alternativtext, tab-ordning, språkuppmärkning, listpunkter med mera.
  • Delar av webbplatsen använder text som kan vara svårläst på grund av liten textstorlek.
  • Kontaktformulär på webbplatsen saknar korrekt uppmärkning och uppfyller inte alla kriterier för att vara en tillgänglig tjänst.
  • På vissa sidor på webbplatsen kan det finnas avvikelser från en korrekt rubrikstruktur. Det kan göra att sidorna uppfattas som förvirrande och svåra att navigera av personer som använder hjälpmedel som skärmläsare eller tangentbord.
  • Webbplatsens text-till-tal verktyg (Read speaker) använder ett kortkommando (L) som kan hamna i konflikt med andra kortkommandon.
  • Det kan förekomma sidor med stora block med marginaljusterad text på webbplatsen som kan påverka läsbarheten negativt.
  • Det förekommer överflödiga länkar och rubriktexter. Vilket innebär repetition och gör sidor svårare att navigera för användare som använder tangentbord och skärmläsare.
  • Det förekommer titelattributtexter som är samma som text eller alternativ text. Vilket kan skapa problem för användare som använder skärmläsare.

Vi arbetar på att korrigera ovanstående brister.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs nedan är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Äldre PDF-dokument (som offentliggjorts före den 23 september 2018) undantas från kraven, om de inte behövs för att ”genomföra de aktiva administrativa förfaranden som följer av den berörda myndighetens uppgifter”.

Hur vi testat webbplatsen

Vi låter oberoende experter tillgänglighetsgranska webbplatsen med avseende på teknik, pedagogik och innehåll, och använder granskningsrapporten som underlag för löpande förbättringar på webbplatsen. Senaste granskningen gjordes av Exceed våren 2022. Redaktionen gör även egna, återkommande, stickprovskontroller av webbplatsens innehåll.

Vi har använt analysverktyget wave.webaim.org och Adobe Acrobat-tillgänglighetskontroll för att testa delar av webbplatsen och PDF-dokument. Vi har också gjort en självskattning av webbplatsen.

Senast uppdaterad

Senaste bedömningen gjordes den 4 april 2022.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 april 2022.