I Högsby kommun tillämpas följande tomtpriser enligt den aktuella taxan för år 2024:

Pris för mark avsedd för bostadsändamål

  • Högsby, Allgunnen och tomter med sjöutsikt i Fågelfors har en taxa på 80 kronor/kvm.
  • Övriga orter har en taxa på 20 kronor/kvm.
  • Pris för mark avsedd för flerbostadshus har en taxa på 150 kronor/kvm.
  • Pris för mark avsedd för industriändamål har en taxa på 200 kronor/kvm.