I Högsby kommun tillämpas följande tomtpriser enligt den aktuella taxan för år 2023:

  • Obebyggd villatomt: 20 kr/m2. Detta gäller för tomter som ännu inte är bebyggda.
  • Utökning av tomt: 50 kr/m2. Detta gäller om du är intresserad av att utvidga din befintliga tomt.