För obebyggd villatomt: 20 kr/m2.

För utökning av tomt: 50 kr/m2.