Pågående arbeten: 2 Driftstörningar: 0

Taxa gällande tomtpriser 2023

  • För obebyggd villatomt: 20 kr/m2.
  • För utökning av tomt: 50 kr/m2.

Webbutveckling av Novitell AB