Kom ihåg

  • att du inte får påbörja ditt planerade bygge innan du delgivits ett "STARTBESKED"
  • att du inte får börja använda det du byggt eller installerat innan du delgivits ett "SLUTBESKED"

En mycket vanlig fråga är: Vad kostar ett bygglov?

Klicka på länken nedan så får du snabbt en klar översikt av vad just din ansökan/anmälan kommer att kosta.

Taxor och avgifter – Bygglov

Ett beviljat lov ska i de flesta fall påbörjas inom två år och avslutas inom fem år från beslutsdatum, vilket är ganska gott om tid. Typen av ärende avgör vilka handlingar som behöver lämnas in.

Var bor du?

Inom detaljplan, i sammanhållen bebyggelse eller utanför detaljplan avgör vad du får göra för åtgärd. Klicka på kartan för att se var du bor.

En fastighets användningssätt, högst byggyta och bygghöjd etc., styrs av de detaljplaner och områdesbestämmelser som kommunen fastställt. De mest detaljerade reglerna gäller för så kallade detaljplanerade områden (vanligen byar och samhällen). Något större frihet när det gäller lovplikt ges i områden med så kallad sammanhållen bebyggelse (platser med någorlunda tät bebyggelse) och mest frihet från lovplikt ges i områden utanför sammanhållen bebyggelse, typ gles landsbygdsbebyggelse.

Bästa sättet att få reda på vad som gäller dig och din fastighet är att kontakta miljö- och byggkontoret. Utnyttja oss som en resurs och tillgång när du planerar att bygga nytt eller bygga om.

Kontakt och öppettider för miljö- och byggavdelningen

Besökstider till byggavdelningen: endast efter tidsbokning