Vi har tagit fram riktlinjer som stöd i vårt arbete med facebook.