Små barn har inte kunskap om sexuella handlingar på samma sätt som äldre barn eller vuxna. De kan därför inte alltid berätta vad det har varit utsatta för. Däremot kan de säga saker som får oss andra att oroa sig för att någon har utsatt barnet sexuellt. Den som har utsatt barnet för ett sexuellt övergrepp kan ha skrämt barnet till tystnad genom att säga att det kommer att hända hemska saker om barnet berättar för någon. Tonåringen kan också skrämmas till tystnad. En tonårig som lever i en familj där sex överhuvudtaget inte får förekomma före äktenskapet kan det få mycket svårt till exempel efter en våldtäkt. Om övergreppet har skett inom familjen brukar det också innebära att det blir svårare för barnet eller tonåringen att tala om vad som hänt. Rädsla för vad som ska hända, om någon i familjen ska komma i fängelse eller om man kommer att bli trodd, kan få barnet att tveka.

Källa: Barnperspektivet

Här kan du läsa mer

Kontakta oss