2023-09-21:

Nominera Årets entreprenör

2022-03-15:

Pyrokno Produktion AB är Årets entreprenör 2021

Motiveringen lyder:

”Pyrokno Produktion AB är ett företag som har hög kundfokus och målmedvetenhet. Ert entreprenörskap skapar framtidstro för såväl Berga som hela kommunen. Ni bidrar till en positiv utveckling och skapar möjligheter för hela Högsby kommun.

Tack för att ni skapar framtidstro i Högsby kommun!"

Uppvaktning av Årets entreprenör 2021. På fotot: Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande, Sören Nyström och Nathalie Linnér från Pyrokno Produktion AB, Jonas Erlandsson, kommunstyrelsens vice ordförande, och Per Gröön, kommunfullmäktiges ordförande.

På fotot: Stihna Johansson Evertsson, kommunstyrelsens ordförande, Sören Nyström och Nathalie Linnér från Pyrokno Produktion AB, Jonas Erlandsson, kommunstyrelsens vice ordförande, och Per Gröön, kommunfullmäktiges ordförande.

Tidigare pristagare