Vi arbetar med följande:

  • Personal- och lönepolitik
  • Lönesättningar och löneförhandlingar
  • Tolkning och tillämpning av avtal och lagar
  • Arbetsrättsliga förhandlingar
  • Rehabilitering, arbetsmiljö och jämställdhet
  • Personalekonomi och statistik
  • Arbetsmiljö och samverkansfrågor

Löneadministration

Högsby kommun har en gemensam löneadministration tillsammans med Lessebo och Uppvidinge kommuner, HUL. Här administreras de tre kommunernas löner, pensioner och försäkringar. Lönepolitik och avtalsfrågor hanteras av respektive kommun. 

Har du som anställd i Högsby kommun frågor om din lön vänder du dig i första hand till din chef.

Pension

Om du som är anställd har frågor om pension, kontakta Marie-Louise Hoffmann, lönesamverkan HUL.

Marie-Louise nås via HULs växel på 0771-315315.