Enligt skollagen är fritidshemmens syfte;

Att samverka och komplettera förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas bästa i ett helhetsperspektiv.

Fritidshemmen ska stimulera elevernas utveckling och lärande, samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Betydelsefulla inslag i verksamheten är språk och kommunikation, natur och samhälle, estetiska uttrycksformer samt lek, rörelse och hälsa.

Fritidshemmet ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Kristallen ligger i lokalen bredvid sporthallen på Fröviskolan. Hos oss är det cirka 60 barn inskrivna.

Fritidshem Kristallen
Fröviskolan, Frövivägen
579 32 Högsby

Tel: 010-356 53 06