Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektet har ägts och drivits av Högsby kommun med Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och länsstyrelsen i Kalmar län som medfinansiärer. Projektet har pågått under 2019-2020.

Förutom kommunen så har lanthandlarna i Fågelfors, Fagerhult och Ruda deltagit. Samhällsföreningarna på respektive ort har också haft en aktiv roll som samarbetspartner och företrädare för lokalsamhället.

Lanthandeln är ofta den centrala träffpunkten i ett litet samhälle och målet har varit att projektet skulle höja servicenivån ytterligare samtidigt som det gav fler kunder till affären.

Logotyp Tillväxtverket

Fysiska servicepunkter har iordningställts i respektive affär. Det finns nu en möjlighet att sitta ner och ta en kopp kaffe och samtidigt skaffa sig information om olika turistmål eller olika former av samhällsservice.

Projektet har också gett utbildning till lanthandlarnas personal så att de kan bistå med handledning och mer personlig service för dem som söker information om vad Högsby kommun har att erbjuda sina medborgare och besökande.

Vi har gjort tre filmer som speglar utvecklingen i projektet, från start till mål. Länkar till filmerna på Facebook finns här på sidan.