Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Projektet ägs och drivs av Högsby kommun med Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och länsstyrelsen i Kalmar län som delfinansiärer. Projektet ska pågå från januari 2019 till december 2020. Förutom kommunen så är lanthandlarna i Berga, Fågelfors och Fagerhult deltagare. När lanthandeln i Ruda kommer igång så kommer även den handlaren att involveras i projektet. Samhällsföreningarna på respektive ort har också en aktiv roll som samarbetspartner och företrädare för lokalsamhället.

Lanthandeln är ofta den centrala träffpunkten i ett litet samhälle och målet är att projektet ska höja servicenivån ytterligare samtidigt som det ger fler kunder till affären.

Logotyp Tillväxtverket

Fysiska servicepunkter kommer att iordningställas i respektive affär. Det blir en möjlighet att sitta ner och ta en kopp kaffe och samtidigt skaffa sig information om olika turistmål eller olika former av samhällsservice. Projektet ska också ge utbildning till lanthandlarnas personal så att de kan bistå med handledning och mer personlig service för dem som söker information om vad Högsby kommun har att erbjuda sina medborgare och besökande.

På längre sikt förväntas projektet bidra till att:

  • Inköpsresor för invånarna till Högsby tätort och/eller andra tätorter minskar då servicegraden ökar på hemorten.
  • Ökad attraktivitet för besökare då det finns lättillgänglig information och handlarna kan bidra med sakkunskap omkring turistmålen.
  • Antalet besökare förväntas öka.
  • Inflyttningen ökar. Med utökad service blir det mer attraktivt att flytta till kommunen.
  • Kommunens hemtjänst får kortare resor för att kunna handla till de som behöver handlingstjänster.
  • Miljön vinner på att servicen finns lokalt (färre resor med bil).
  • Det blir mer attraktivt för företag att etablera sig/stanna kvar på orten.