SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har arbetat fram ett förslag till taxesystem som ska gälla i hela landet. Taxan baseras på prisbasbeloppet för att det ska bli mer rättvisa avgifter över landet. Eftersom det krävs samma handläggning för likadana ärenden oavsett var man är bosatt i landet så ska det inte skilja markant på avgiften. Kommunerna har fått välja mellan tre olika nivåer och Högsby kommun valde att lägga sig på den lägsta nivån för avgifter vid prövning mot plan- och bygglagen.