Syftet med att införa rökfri arbetstid är att kommunen vill ha ett hälsofrämjande perspektiv. Ingen anställd, kund, brukare eller elev ska ofrivilligt behöva utsättas för tobaksrök.

Tobakslagen säger att varje arbetsplats ska arbeta aktivt för att minimera risken för passiv rökning.

Policyn omfattar alla anställda och förtroendevalda arvoderade politiker i Högsby kommun.

"Rökfri arbetstid" innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sitt arbete, det vill säga under den tid vi arbetar eller har paus. Lunchen är inte arbetstid och därför är den undantagen.

Rökfri arbetstid innebär även att rökning inte får ske i direkt anslutning till kommunala entréer, balkonger eller in- och utpassager. Det rekommenderade avståndet är 50 meter.

Förtroendevalda politiker ansvarar för att följa policyn genom att inte röka under den tiden de utför uppdrag mot ersättning.