Bevattningsförbudet i Björkshult och Grönskåra upphävs från och med den 6 oktober 2023

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Ekonomikontor

Martin Nilsson
Ekonomichef
Tel: 0491-29260
Kontakta Martin Nilsson
Sabina Ährlin
Controller (Socialförvaltningen)
Tel: 0491-29133
Kontakta Sabina Ährlin
Beatrice Johansson
Controller (Utbildningsförvaltningen)
Tel: 0491-29118
Kontakta Beatrice Johansson
Bianca Michel
Controller (Kommunledningsförvaltningen)
Tel: 0491-29113
Kontakta Bianca Michel

Webbutveckling av Novitell AB