Övrasjön Fågelfors

Vid bilparkeringen innan du går in till badplatsen.

Kleven – Aboda klint

Till höger om badplatsen finns en anvisad plats där du kan bada med din hund.

Välenbadet Fagerhult

Till höger om badplatsen cirka 100 meter inne i viken finns en anvisad badplats för hundar.

Observera: Ta gärna kontakt med campingägarna om du är osäker på vilka regler som gäller inom bad- och campingområdet.

Det är viktigt att du som hundägare visar hänsyn och tänker på att det finns personer som är hundrädda eller är allergiska mot hundar. Även i vattnet måste hunden hållas under uppsikt. Alla aktiviteter skall vara helt under kontroll.

Ömsesidig hänsyn gäller, här som i alla andra sammanhang.

Glöm inte att plocka upp spillning efter din hund.

På de kommunala badplatserna är det förbjudet att bada med hundar.