Vägknuten är en vidareutveckling av tidigare projekt Vägknuten 2.0 som bedrivits i dessa kommuner, och tillhör sedan 2016 arbetsmarknadsenheterna i dessa tre kommuner. 

Syfte

Att bibehålla och utveckla samverkan mellan parterna är vårt huvudsyfte. Vi vill också fortsätta att utveckla metoder för att i samverkan kunna erbjuda individer en sammanhängande insats som kan öka deras förutsättningar att nå ökad självförsörjning alternativt att de får stöd och underlag för att få rätt till rätt ersättning.

Målgrupp

Personer som är i behov av samordnade insatser för inträde eller återgång till arbetsmarknaden eller i annan varaktig försörjning. Insatsen vänder sig till personer i yrkesverksam ålder från 18 år.

Vägknuten finansieras av Samordningsförbundet i Kalmar län.