Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Förskola och utbildning

Vår verksamhet erbjuder den lilla kommunens fördelar: närhet, trygghet och småskalighet.

Ett barn behöver alltid bli sett. I det viktiga mötet med läraren är utgångspunkten att varje elev är en unik individ. Skolans grund bygger på goda relationer. Det sociala skyddsnätet är starkt och nära. Som invånare har man nära till verksamheten och erbjuds därmed stora möjligheter till delaktighet och påverkan.

Vi ska tillsammans forma den höga livskvalitet vi har valt genom att bo och verka i Högsby kommun.

Välkommen hit!

2023-01-11:

Nytt namn på Högsby Utbildningscenter

Högsby Utbildningscenter (HUC) heter Högsby Lärcenter (HLC) från och med den 1 januari 2023.

Läs mer om Högsby Lärcenter

2022-11-23:

Att vistas i spåren är farligt

Information från Trafikverket: 

Vid flera tillfällen den senaste tiden har någon eller några lagt stenar och betong på järnvägsspåret vid Fröviskolan i Högsby. Detta är farligt och kan leda till allvarliga personskador.

Trafikverket har pratat med lokförare som har sett barn och ungdomar röra sig i närheten av spåren i samband med dessa händelser. Därför vänder vi oss till dig som förälder och ber dig berätta för ditt barn att det är farligt att vistas i och runt järnvägsspåren.

Mer information

2021-10-15:

Ansökan Kommunal Vuxenutbildning (Komvux)

Här kan du ansöka om studier på Komvux vid Högsby Utbildningscenter eller på distans via MoA Lärcentrum:

E-tjänst: Ansökan Kommunal Vuxenutbildning (Komvux)

2021-05-19:

Ta del av projektet "Högsby berättar"

För några månader sedan fick förskolor och skolor i kommunen möjlighet att delta i ett språk- och kunskapsutvecklande projekt på temat "Högsby berättar". Idén till projektet har varit att låta barn och elever ta avstamp i sina egna erfarenheter och använda olika språkliga resurser i ett multimodalt berättande utifrån den gemensamma nämnaren Högsby.

Projektet är gjort inom ramen för samverkansprojektet Nyanländas lärande och en utbildningsinsats i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt genom lärosätet Jönköping University.

Ta del av projekt från olika platser i kommunen (extern webbsida)

Webbutveckling av Novitell AB