Värdegrund

HLC är en skola som vänder sig till alla som vill få en bred kunskap och social kompetens för att lyckas i framtiden. Under gymnasietiden kan det hända mycket i både kropp och knopp och skolan ska vara en trygg plats att utvecklas i. HLC är en skola med goda förutsättningar för trivsel och aktivt lärande.

Vi värdesätter att eleverna känner sig sedda och får det stöd de behöver. Fördelen med en mindre skola är att eleverna får en närmare kontakt med mentor, lärare och övrig personal.

Vi som arbetar på HLC strävar efter ett klimat där vi kan växa tillsammans!

Likabehandlingsplan

Här på HLC visar vi varandra ömsesidig respekt och har förståelse för att vi är olika, har olika uppgifter och har rätt att ha olika åsikter. Alla elever ska kunna gå till skolan och känna meningsfullhet, glädje och trygghet. Oavsett till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning eller sexuell läggning ska alla elever känna att de behandlas likvärdigt.

Här på HLC ställer vi upp för varandra och verkar för en god sammanhållning. Som personal på HLC arbetar alla systematiskt utifrån vår likabehandlingsplan för att i det dagliga arbetet visa att diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling inte accepteras.

Framtidsplaner

Vi på HLC strävar hela tiden efter att utveckla verksamheten. Vår omvärld förändras ständigt och vi arbetar för att hänga med i utvecklingen. Vi vill hela tiden förbättras och är lyhörda för förslag från både elever och personal. Elevrådet har en viktig roll i vårt utvecklingsarbete där elevernas åsikter och idéer lyfts.

Vi vill att alla elever ska känna sig trygga på skolan och trygga i sig själva och därmed vara delaktiga i skolans utvecklingsarbete och känna att alla förslag, stora som små, tas på allvar. Våra elever är vår viktigaste ingrediens för att vårt framgångsrecept ska bli lyckat!