Kommunfullmäktige har, i beslut 2001-09-27 § 125, beslutat att Boverkets bedömning avseende solfångare skall följas. Detta innebär att uppsättande av solfångare och solpaneler på tak och fasader inom detaljplanelagt område kan bedömas som fasadändring och kan därför vara bygglovspliktigt. Solfångare som placeras på tomtmark inom detaljplanelagt område anses inte som bygglovspliktiga. Kommunfullmäktige beslutade också att bygglovsavgift inte skall tas utför denna typ av ärenden.

Vid frågor om solfångares, solpanelers eller solcellers bygglovsplikt ta kontakt med miljö- och byggkontoret.