Aktuella stängningsdagar:

Den 19 september 2022 samt den 9 maj 2023 håller förskolorna och fritidshemmen i Högsby kommun stängt för utbildning och kvalitetsarbete.

Behöver du omsorg till ditt barn någon av dessa dagar ber vi dig säga till på förskolan/fritidshemmet senast tre veckor före stängningsdagen. Finns behov av omsorg kommer detta att erbjudas vid någon enhet i kommunen.

Förändring gällande gemensamhetsöppet av förskolor och fritidshem I Högsby kommun.
Då beläggningen varit mycket låg under vissa perioder så utökas tiden då vi endast har öppet i Högsby. 

För 2022 gäller följande: 

    • Under v.28-31 (11/7-5/8) samt 27-30 december erbjuds förskola på Lillebo och fritids på Rönnen i Högsby

 

Med vänlig hälsning

Skolledningen