Alla barn mellan sex och sexton år är skolpliktiga.

Undervisningen är obligatorisk och avgiftsfri. Föräldrarna har inte heller några kostnader för läromedel, skolmåltider eller hälsovård.

Skolskjuts är också kostnadsfri om föräldrarna inte valt annan skola än den närmaste. Rätt till skolskjuts har dock begränsningar. Kostnadsfri skolskjuts ordnas av kommunen med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, funktionshinder eller annan särskild omständighet.