Migrationsverket har en aktuell nationell lägesbild som visar att fram till oktober i år har 100 000 personer sökt skydd i Sverige. Prognosen för hela året är 150 000 personer.

I Kalmar län finns det totalt sett cirka 7000 personer med olika fördelning på länets kommuner.

Högsby kommun har ansvar för de ensamkommande flyktingbarn som söker asyl i Sverige och som Migrationsverket har anvisat till kommunen. Kommunen har även ansvaret när barnen/ungdomarna fått uppehållstillstånd.

Högsby kommun har ansvar för vuxna eller barnfamiljer först när de erhållit uppehållstillstånd och har anvisats till kommunen av Migrationsverket eller när de på egen hand har funnit ett boende i kommunen. Migrationsverket har hela ansvaret för vuxna och barnfamiljer som söker asyl. Dock har kommunen ansvar att erbjuda barnomsorg och skola för samtliga barn och ungdomar.

De ensamkommande flyktingbarnen får stöd, omsorg och boende genom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utifrån socialtjänstlagen. Stödet ges alltid till barn under 18 år och oftast till de som är 18-21 år. De får skola genom utbildningsförvaltningens försorg.

Kommunen får statliga resurser för att ta emot flyktingar. Stödet täcker kostnader för verksamheten.

Senast kontrollerad: 2015-10-29.