Högsby kommun har ansvar för vuxna eller barnfamiljer först när de erhållit uppehållstillstånd och har anvisats till kommunen av Migrationsverket eller när de på egen hand har funnit ett boende i kommunen. Migrationsverket har hela ansvaret för vuxna och barnfamiljer som söker asyl. Dock har kommunen ansvar att erbjuda barnomsorg och skola för samtliga barn och ungdomar.

De ensamkommande flyktingbarnen får stöd, omsorg och boende genom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg utifrån socialtjänstlagen. Stödet ges alltid till barn under 18 år och oftast till de som är 18-21 år. De får skola genom utbildningsförvaltningens försorg.

Kommunen får statliga resurser för att ta emot flyktingar. Stödet bidrar till att täcka delar av kostnader för verksamheten.