En riskfaktor kan också vara om barn har svårt att följa med i skolarbetet och har svårt att kontrollera känslor. Detta leder ofta till problem med kamrater och skola och kan vara en grogrund för att senare börja begå brott.

Barn och ungdomar som begår kriminella handlingar lever ofta med en stark utsatthet. Föräldrarna kan exempelvis missbruka alkohol eller droger, må psykiskt dåligt eller av andra skäl ha svårt att ge barnet kärlek och trygghet. Även olämpliga uppfostringsmetoder och konfliktladdade skilsmässor kan påverka barnets utveckling.

Det finns även ett samband mellan en riskfylld livsstil och brott. En riskfylld livsstil kan vara att ofta vistas i centrum under kvällstid, att umgås med kamrater som har begått brott samt att ofta dricka sig berusad.

Källa: brottsrummet

Här kan du läsa mer:

1177 om kriminalitet och var man som enskild och familj kan få för stöd och hjälp.

Hit kan du vända dig

Ta kontakt med socialsekreterare i barn och familjegruppen på socialkontoret för konsultation eller för att göra en anmälan. Du kan också vända dig till elevhälsan.

Elevhälsan

Kontakta oss