Valnämndens huvuduppgift är att genomföra allmänna val och folkomröstningar. Valnämnden ska även genomföra de folkomröstningar som riksdag eller kommunfullmäktige beslutar om. Valnämnden ansvarar också för det praktiska arbetet kring ett val, till exempel att:

 • utse valförrättare
 • se till att vallokaler finns och att medborgare ges information om var just deras vallokal finns på valdagen och under förtidsröstningen
 • lägga ut röstsedlar
 • utse personer som tar emot och räknar rösterna.

Vanligtvis sammanträder valnämnden bara de år då det är allmänna val eller folkomröstningar.

Valmyndigheten

Valmyndigheten ansvarar för att planera och samordna genomförandet av val och folkomröstningar. Den är även ansvarig för tryckning och distribution av valsedlar, information med mera. Valmyndigheten lagrar också statistiska uppgifter över tidigare val, såsom valdeltagande och mandatfördelning.

Valnämnden 2023-2026

Ledamöter

 • (S) Helene Josefsson
 • (C) Kicki Svensson
 • (V) Albin Herdinius
 • (KD) Marcus Carlsson
 • (M) Wilhelm Alström
 • (SD) Weronicha Svaleng

Ordförande: Helene Josefsson (S)

Vice ordförande: Marcus Carlsson (KD)

Ersättare

 • (S) Jörgen Nilsson
 • (C) Birgitta Bom
 • (V) Andreas Lindgren
 • (KD) Heléne Danielsson
 • (M) Omeda Othman
 • (SD) Anette Karlsson