1. Går din ekonomi inte ihop?

Kom gärna till oss för ekonomisk vägledning! Du beskriver din situation. Vi hjälper dig att söka lösningar och att förbereda en eventuell ansökan om skuldsanering. Vi hjälper dig att se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. All rådgivning är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

2. Vem kan söka?

Budget- och skuldrådgivningen är till för dig som bor i Högsby kommun eller Oskarshamns kommun och behöver råd eller stöd i hushållsekonomiska frågor.

3. Kort om skuldsanering

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person, under vissa förutsättningar, helt eller delvis kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder.

Det är Kronofogden som beslutar om en person ska beviljas skuldsanering. Kommunens rådgivning ses i lagen som en viktig förutsättning för att fler skuldsatta ska ta steget att ansöka eller att börja bearbeta sin situation för att bli skuldfria.

4. Vi kan erbjuda dig

  • Genomgång av hushållets tillgångar, skulder, inkomster och utgifter.
  • Hjälp med att upprätta en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar, till exempel inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.

5. Om du inte uppfyller kraven för skuldsanering

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.