Rosa blommor placerade i form av ett hjärta. Text i hjärtat: Ge trygghet och veta att det finns någon som lyssnar

Anhörig kan vara en familjemedlem, en släkting eller en god vän. Du behöver inte bo med personen för att du ska räknas som anhörig.

Enligt socialtjänstlagen (SoL) ska kommunen erbjuda olika former av stöd åt anhöriga som vårdar eller stödjer äldre, långvarigt sjuka eller funktionshindrade personer.

Meningen med anhörigstöd är att:

  • Synliggöra anhörigas situation
  • Förebygga ohälsa och bryta isolering
  • Finna glädje och ork samt underlätta vardagen
  • Samtal och stöd

Att stötta och vårda en närstående är en värdefull insats, som ibland känns tung och det är lätt att glömma bort sig själv. En av Högsby kommuns uppgifter är att ge den som vårdar en närstående stöd och möjlighet till avlastning.

Med anhörigvårdare menas den person inom familjen eller släkten som hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionshinder inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Anhörigvårdare kan vara make/maka, förälder, barn, barnbarn, sammanboende eller annan närstående. Du som hjälper och stödjer en maka/make, förälder, barn, syskon, vän eller granne kan själv behöva stöd.

Följande stödinsatser kan man ansöka om:

  • Kontantbidrag eller anhöriganställning
  • Avlösning i hemmet i form av 10 timmars avgiftsfri avlösning/månad
  • Avlastning korttidsboende
  • Avlastning på dagverksamhet
  • Trygghetslarm
  • Korttidsboende med intervaller

Till sist

Högsby kommun har som intention att förbättra och bredda stödet för de anhöriga som vårdar och stödjer sina närstående. Du som anhörig ska känna trygghet med det stöd som vi erbjuder. För att kunna bli bättre är dina åsikter viktiga.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du är anhörig och behöver stöd av något slag!