Ledamöter:

 • (M) Wilhelm Alström
 • (C) Per Gröön
 • (S) Carl-Axel Blom
 • (S) Marinett Målberg
 • (SD) Curt Allerdahl

Ersättare

 • (M) Marcus Schön
 • (C) David Karlsson
 • (S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Per Gröön

Vice ordförande: Carl-Axel Blom

---

Följande personer är valda till ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande i Högsby Energi AB för tiden från och med bolagsstämman 2023 till och med bolagsstämman 2027:

Ledamöter

 • (S) Carl-Axel Blom
 • (S) Helene Josefsson
 • (C) Per Gröön
 • (KD) Tommy Hamnert
 • Extern ledamot: Lars-Ola Svensson

Ersättare

 • (S) Jörgen Nilsson
 • (C) Rickard Johansson
 • (M) Benno Rohr

Ordförande: Per Gröön (C)

Vice ordförande: Lars-Ola Svensson