Ledamöter:
(M) Wilhelm Ahlström
(C) Per Gröön
(S) Carl-Axel Blom
(S) Marinett Målberg
(SD) Curt Allerdahl

Ersättare
(M) Marcus Schön
(C) David Karlsson
(S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Per Gröön
Vice ordförande: Carl-Axel Blom