Ledamöter

  • (S) Carl-Axel Blom
  • (S) Helene Josefsson
  • (C) Per Gröön
  • (KD) Tommy Hamnert
  • Extern ledamot: Lars-Ola Svensson

Ersättare

  • (S) Jörgen Nilsson
  • (C) Rickard Johansson
  • (M) Benno Rohr

Ordförande: Per Gröön (C)

Vice ordförande: Lars-Ola Svensson