Ledamöter:

  • (M) Wilhelm Alström
  • (C) Per Gröön
  • (S) Carl-Axel Blom
  • (S) Marinett Målberg
  • (SD) Curt Allerdahl

Ersättare

  • (M) Marcus Schön
  • (C) David Karlsson
  • (S) Ingrid Axelsson

Ordförande: Per Gröön

Vice ordförande: Carl-Axel Blom