Miljötaxan för 2024 är 1 107 kronor per timme.

Läs miljötaxan i sin helhet i dokumentet nedan: