Koncernen Högsby kommun består förutom kommunen själv, av två helägda kommunala bolag (Högsby Bostad AB och Högsby Energi AB) samt två delägda bolag (Högsbynät AB och Emåbygdens vind AB).

Högsby Bostads AB (100% ägande)

Högsby Energi AB (100% ägande)

Högsbynät AB (29% ägande)

Emåbygdens Vind AB (20% ägande)