Koncernen Högsby kommun består förutom kommunen själv, av två helägda kommunala bolag (Högsby Bostads AB och Högsby Energi AB) samt två delägda bolag (Högsbynät AB och Emåbygdens vind AB).