Prao utgör en viktig del av elevernas val inför framtida gymnasiestudier och yrkesval. Under praoperioden får eleverna ökade kunskaper om arbetsmarknaden och ökad självkännedom samt inblick i hur det fungerar på en arbetsplats. 

Inom vissa yrken är eleverna färdigutbildade direkt efter gymnasiet och prao-perioden är en möjlighet för företagare att hitta framtida arbetskraft och öka intresset för sin bransch hos ungdomar.

Vad behöver du tänka på när du tar emot en praoelev?

Under praoperioden är det viktigt att arbetsmiljön är säker för en minderårig samt att varje elev får en handledare som eleven kan fråga om sådant man undrar över. Handledaren behöver inte vara samma person hela veckan utan företaget kan dela ansvaret på flera personer eller avdelningar under veckan.

Under praoperioden finns inga särskilda kunskapskrav som eleven ska uppnå, det viktigaste är att de får se vad ni gör på företaget och hur en arbetsplats fungerar (det är ok om eleverna inte har saker att göra precis hela tiden).

Studier har visat att många elever inte känner att de har tillräckligt stor inblick i arbetslivet innan de väljer gymnasium, men med prao har vi möjlighet att göra lärandet på riktigt!