Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Anslagsbevis SU 2022-09-22

Sammanträde med socialutskottet 2022-09-22

Anslagsbevis SUM 2022-09-22

Sammanträde med socialutskottet myndighetsutövning 2022-09-22

Anslagsbevis VN 2022-09-21

Sammanträde med valnämnden 2022-09-21

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-29

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-21

Anslagsbevis KU 2022-09-20

Sammanträde med kommunledningsutskottet 2022-09-20

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-28

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-20

Anslagsbevis STRAND

Delegationsbeslut Frövi 1:72 mfl

Anslagsbevis KS 2022-09-13

Sammanträde med kommunstyrelsen 2022-09-13

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-22

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-14

Anslagsbevis Hjälpmedelsnämnden 2022-09-01

Sammanträde med Hjälpmedelsnämnden 2022-09-01

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-15

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-07

Anslagsbevis UU 2022-09-07

Sammanträde med utbildningsutskottet 2022-09-07

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-15

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-07

Anslagsbevis KF 2022-09-05

Sammanträde med kommunfullmäktige 2022-09-05

Datum för anslags uppsättande: 2022-09-14

Datum för anslags nedtagande: 2022-10-06

Anslagsbevis SUM 2022-08-22

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2022-08--22

Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Expeditionstid:

Vardagar mellan klockan 10.00 – 12.00

Telefon 0491-29 369

Vill du träffa oss finns vi för bokade besök i

  • Mönsterås, måndagar
  • Oskarshamn/Högsby, tisdagar
  • Hultsfred, onsdagar

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:

Överförmyndare i samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Webbutveckling av Novitell AB