Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Tillkännagivande KF 2021-02-01

Sammanträde med kommunfullmäktige 

Tid:     Måndagen den 1 februari 2021 kl 18.00

Plats:   Digitalt via Teams

Delegationsbeslut fattat på uppdrag av Myndighetsnämnden

Delegationsbeslut beträffande ansökan om strandskyddsdispens för byggnad av transformatorstation

Anslagsbevis SUM 2020-11-05

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2020-11-05

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-11

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-02

Anslagsbevis MN 2020-12-03

Sammanträde med myndighetsnämnden 2020-12-03

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-11

Datum för anslags nedtagande: 2021-02-02

Anslagsbevis SUM 2020-12-28

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2020-12-28

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-04

Datum för anslags nedtagande: 2021-01-26

Anslagsbevis SUM 2020-12-03

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2020-12-03

Datum för anslags uppsättande: 2021-01-04

Datum för anslags nedtagande: 2021-01-26

Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Expeditionstid:
Vardagar mellan kl. 10.00 – 12.00
Telefon 0491-29 369

Vill du träffa oss
finns vi för bokade besök i

Mönsterås, Måndagar
Oskarshamn/Högsby, Tisdagar
Hultsfred, Onsdagar

Kontaktuppgifter:
Telefon 0491-29 369
Faxnummer: 0491-21 327
Mail: overformyndare@hogsby.se 

Besöksadress:
Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:
Överförmyndare i samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Webbutveckling av Novitell AB