Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Anslagsbevis KS 2019-08-13

Sammanträde med kommunstyrelsen 2019-08-13

Datum för anslags uppsättande: 2019-08-23

Datum för anslags nedtagande: 2019-09-16

KF 2019-09-02

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige

Tid:     Måndagen den 2 september 2019 kl 17.00 OBS tiden!!

Plats:  Kommunhusets tingssal

Anslagsbevis SUM 2019-06-13

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2019-06-13

Datum för anslags uppsättande: 2019-08-05

Datum för anslags nedtagande: 2019-08-27

Anslagsbevis SUM 2019-07-09

Sammanträde med socialutskottets myndighetsutövning 2019-07-09

Datum för anslags uppsättande: 2019-08-05

Datum för anslags nedtagande: 2019-08-27

Webbutveckling av Novitell AB