Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Anslagsbevis SUM 2023-01-10

Sammanträde med socialutskottet myndighetsutövning 2023-01-10

Datum för anslags uppsättande 2023-01-24

Datum för anslags nedtagande 2023-02-15

Anslagsbevis UU 2023-01-11

Sammanträde med utbildningsutskottet 2023-01-11

Datum för anslags uppsättande: 2023-01-20

Datum för anslags nedtagande: 2023-02-13

Anslagsbevis KLU 2023-01-10

Sammanträde med kommunledningsutskottet 2023-01-10

Datum för anslags uppsättande: 2023-01-17

Datum för anslags nedtagande: 2022-02-08

Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Expeditionstid:

Vardagar mellan klockan 10.00 – 12.00

Telefon 0491-29 369

Vill du träffa oss finns vi för bokade besök i

  • Mönsterås, måndagar
  • Oskarshamn/Högsby, tisdagar
  • Hultsfred, onsdagar

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:

Överförmyndare i samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Webbutveckling av Novitell AB