Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla.

Anslagsbevis UU 2020-03-11

Sammanträde med utbildningsutskottet 2020-03-11

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-08

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-30

Anslagsbevis SU 2020-02-06

Sammanträde med socialutskottet 2020-02-06

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-07

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-29

Anslagsbevis HUL 2020-03-30

Sammanträde med lönenämnden HUL 2020-03-30

Datum för anslags uppsättande: 2020-04-03

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-24

Anslagsbevis KLU 2020-03-10

Sammanträde med kommunledningsutskottet 2020-03-10

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-26

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-17

Anslagsbevis KS 2020-03-17

Sammanträde med kommunstyrelsen 2020-03-17

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-25

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-16

Anslagsbevis PU 2020-02-25

Sammanträde med personalutskottet 2020-02-25

Datum för anslags uppsättande: 2020-03-18

Datum för anslags nedtagande: 2020-04-09

Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Expeditionstid:
Vardagar mellan kl. 10.00 – 12.00
Telefon 0491-29 369

Vill du träffa oss
finns vi för bokade besök i

Mönsterås, Måndagar
Oskarshamn/Högsby, Tisdagar
Hultsfred, Onsdagar

Kontaktuppgifter:
Telefon 0491-29 369
Faxnummer: 0491-21 327
Mail: overformyndare@hogsby.se 

Besöksadress:
Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:
Överförmyndare i samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Webbutveckling av Novitell AB