Eldningsförbud i Högsby kommun. Från och med fredag den 26 maj klockan 12 råder eldningsförbud i Högsby kommun och i hela Kalmar län. Förbudet gäller tills vidare.

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla. För att läsa protokollen hänvisas till sidan med protokoll

Anslagsbevis KS 2023-06-01

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-06-01

Datum för anslags uppsättande: 2023-06-02

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-26

Anslagsbevis KS 2023-05-23

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-05-23

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-31

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-22

Anslagsbevis SU 2023-05-04

Sammanträde med socialutskottet 2023-05-04

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-10

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-01

Anslagsbevis KS 2023-05-23, § 135

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-05-23, omedelbar justering av § 135

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-24

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-15

Anslagsbevis 2023-05-03

Sammanträde med Utbildningsutskottet 2023-05-03

Datum för anslags uppsättande 2023-05-22

Datum för anslags nedtagande 2023-06-12

Anslagsbevis Förbundsdirektionen ÖSK 2023-05-15

Sammanträde med förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2023-05-15

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-22

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-12

KF 2023-05-08, § 71, inklusive bilaga meddelande antagande DP

Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-08, KF §  71 angående Detaljplan för södra delen av Storgatan, Huseby 7:2 mfl fastigheter samt meddelande om antagande av detaljplan

Anslagsbevis KF 2023-05-08

Sammanträde med kommunfullmäktige 2023-05-08

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-16

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-07

Anslagsbevis VN 2023-05-02

Sammanträde med valnämnden 2023-05-02

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-02

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-05

Anslagsbevis KS 2023-05-08

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-05-08

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-11

Datum för anslags nedtagande: 2023-06-02

Anslagsbevis KLU 2023-05-02, § 94, omedelbar justering

Anslagsbevis för beslut i kommunledningsutskottet 2023-05-02,  KU § 94

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-03

Datum för anslags nedtagande: 2023-05-25

Anslagsbevis UU 2023-05-04, § 57 omedelbar justering

Sammanträde med utbildningsutskottet 2023-05-03

Datum för anslags uppsättande: 2023-05-04

Datum för anslags nedtagande: 2023-05-26

Anslagsbevis för detaljplan för Kvillgården, Högsholm 1:12 m.fl fastigheter

Samråd för Högsby samhälle, Högsby kommun, Kalmar län under tiden 27 april 2023 till 22 maj 2023 (vårt ärendenr.: PLAN.2022.516).

Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Expeditionstid:

Vardagar mellan klockan 10.00 – 12.00

Telefon 0491-29 369

Vill du träffa oss finns vi för bokade besök i

  • Mönsterås, måndagar
  • Oskarshamn/Högsby, tisdagar
  • Hultsfred, onsdagar

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:

Överförmyndare i samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Webbutveckling av Novitell AB