Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla. För att läsa protokollen hänvisas till sidan med protokoll

Anslagsbevis SUM 2024-05-14

Sammanträde med socialutskottet myndighetsutövning 2024-05-14

Datum för anslags uppsättande 2024-05-22

Datum för anslags nedtagande 2024-06-13

Anslagsbevis KS 2024-05-21, § 166

Kommunstyrelsen 2024-05-21, § 166 - omedelbar justering

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-21

Datum för anslags nedtagande: 2024-06-12

Anslagsbevis KS 2024-05-21, § 165

Kommunstyrelsen 2024-05-21, § 165 - omedelbar justering

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-21

Datum för anslags nedtagande: 2024-06-12

Anslagsbevis SU 2024-05-14

Sammanträde med socialutskottet 2024-05-14

Datum för anslags uppsättande 2024-05-22

Datum för anslags nedtagande 2024-06-13

Anslagsbevis TN Högsby 2024-05-20

Sammanträde med Trafiknämnden Högsby 2024-05-20

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-20

Datum för anslags nedtagande: 2024-06-10

Anslagsbevis UU 2024-04-30

Sammanträde med Utbildningsutskottet 2024-04-30 

Datum för anslags uppsättande 2024-05-15

Datum för anslags nedtagande 2024-06-07

Anslagsbevis SUM 2024-04-30

Sammanträde med socialutskottet myndighetsutövning 2024-04-30

Datum för anslags uppsättande 2024-05-14

Datum för anslags nedtagande 2024-06-05

Anslagsbevis KF 2024-05-06

Sammanträde med kommunfullmäktige 2024-05-06

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-14

Datum för anslags nedtagande: 2024-06-05

Anslagsbevis KLU 2024-04-30

Sammanträde med kommunledningsutskottet 2024-04-30

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-13

Datum för anslags nedtagande: 2024-06-04

Anslagsbevis VN 2024-04-29

Sammanträde med valnämnden 2024-04-29

Datum för anslags uppsättande: 2024-05-07

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-29

Anslagsbevis SU 2024-04-30

Sammanträde med socialutskottet 2024-04-30

Datum för anslags uppsättande 2024-05-07

Datum för anslags nedtagande 2024-05-29

Tillkännagivande KF 2024-05-06

Sammanträde med kommunfullmäktige 

Tid:     Måndagen den 6 maj 2024 kl 18.00

Plats:   Kommunhusets tingssal

Anslagsbevis KS 2024-04-16

Sammanträde med kommunstyrelsen 2024-04-16

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-24

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-15

Anslagsbevis KS 2024-04-16, § 115

Kommunstyrelsen 2024-04-16, § 115 - omedelbar justering

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-16

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-08

Anslagsbevis MN 2024-04-11

Anslagsbevis MN 2024-04-11

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-16

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-09

Anslagsbevis MN § 27 2024-04-11

Anslagsbevis MN § 27 Föreläggande att anordna stängsel

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-16

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-09

Anslagsbevis MN § 26 2024-04-11

Anslagsbevis MN § 26 2024-04-11
Anmälan klagomål förfallen fastighet Allgunnen

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-16

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-09

Anslagsbevis KF 2024-04-08

Sammanträde med kommunfullmäktige 2024-04-08

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-15

Datum för anslags nedtagande: 2024-05-08

Anslagsbevis TNHÖ 2024-04-08

Sammanträde med trafiknämnden Högsby 2024-04-08

Datum för anslags uppsättande: 2024-04-09

Datum för anslags nedtagande: 2024-04-30

Anslagsbevis SU 2024-03-26

Sammanträde med  socialutskottet 2024-03-26

Datum för anslags uppsättande 2024-04-08

Datum för anslags nedtagande 2024-04-30

Webbutveckling av Novitell AB