Anslagstavla, officiell

Kungörelser och anslagsbevis meddelas från och med 2018-01-01 endast här på kommunens digitala officiella anslagstavla. För att läsa protokollen hänvisas till sidan med protokoll

Anslagsbevis Samordningsförbundets AU 2023-12-01

Sammanträde med Samordningsförbundets arbetsutskott 2023-12-01

Datum för anslags uppsättande: 2023-12-11

Datum för anslags nedtagande: 2024-01-01

Anslagsbevis KF 2023-11-27

Sammanträde med kommunfullmäktige 2023-11-27

Datum för anslags uppsättande: 2023-12-05

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-27

Anslagsbevis KS 2023-11-27

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-11-27

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-30

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-22

Anslagsbevis SUM 2023-11-07

Sammanträde med socialutskottet myndighetsutövning 2023-11-07

Datum för anslags uppsättande 2023-11-28

Datum för anslags nedtagande 2023-12-20

Anslagsbevis KLU 2023-11-07

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-11-07

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-23

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-15

Anslagsbevis KLU 2023-11-07

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-11-14

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-22

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-14

Anslagsbevis KS 2023-11-14

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-11-14

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-22

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-14

Anslagsbevis UU 2023-11-08

Sammanträde med Utbildningsutskottet 2023-11-08

Datum för anslags uppsättande 2023-11-17

Datum för anslags nedtagande 2023-12-18

Meddelande om antagande av detaljplan

Meddelande om antagande av detaljplan för ny vändplan vid Lantmätaregatan, del av Hanåsa 1:14, 1:18, 1:22, 1:27 och Frövi 2:1 i Högsby samhälle, Högsby kommun 

Anslagsbevis TNHÖ 2023-11-13

Anslagsbevis för Trafiknämnden Högsby 2023-11-13

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-15

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-06

Anslagsbevis FD ÖSK 2023-11-13

Sammanträde med förbundsdirektionen för Östra Smålands Kommunalteknikförbund 2023-11-13

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-15

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-06

Anslagsbevis KS 2023-11-14, § 265 - § 266 omedelbar justering

Sammanträde med kommunstyrelsen 2023-11-14, § 265, § 266

Datum för anslags uppsättande: 2023-11-15

Datum för anslags nedtagande: 2023-12-07

Delegationsbeslut för strandskyddsdispens MND § 288

Delegationsbeslut för strandskyddsdispens 2023-10-12

Beslut om en strandskyddsdispens

Beslut om en strandskyddsdispens avseende Högsby Lixhult 2:16 mfl fastigheter 

Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås

Överförmyndaren är en tillsynsmyndighet över kommunens gode män, förvaltare och förmyndare. Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås. 

Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Högsby kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Expeditionstid:

Vardagar mellan klockan 10.00 – 12.00

Telefon 0491-29 369

Vill du träffa oss finns vi för bokade besök i

  • Mönsterås, måndagar
  • Oskarshamn/Högsby, tisdagar
  • Hultsfred, onsdagar

Kontaktuppgifter:

Besöksadress:

Kyrkogatan 8, 579 31  Högsby

Postadress:

Överförmyndare i samverkan
Högsby kommun
579 80  Högsby

Webbutveckling av Novitell AB