Skattesatser 2020 (exklusive avgift Svenska kyrkan och begravningsavgift)

Kommunalskatt

21,71

Landstingsskatt 

11,86

Totalt

33,57