Skattesatser 2019

Kommunalskatt

21:71

Landstingsskatt 

11:37

Totalt

33:08