Kommunalskatt

22,21

Landstingsskatt 

11,86

Totalt

34,07