Skattesatser 2021 (exklusive avgift Svenska kyrkan och begravningsavgift)

Kommunalskatt

22,21

Landstingsskatt 

11,86

Totalt

34,07