Naturvård innebär att man vill värna om specifika livsmiljöer och de djur och växter som lever där i syfte att bevara och gynna den biologiska mångfalden. I naturvård ingår också att man värnar om den geologiska mångfalden, det vill säga geologiska företeelser som har ett högt bevarandevärde.

Natur skyddas för att bevara en mångfald av djur och växter, representativa geologiska företeelser, rent vatten, vackra utsikter, varierad natur och möjligheten för människan att få njuta av allt detta, idag och i framtiden.

Högsby kommun har tagit fram en naturvårdsplan för olika områden i kommunen.