Vilka är vi?

Kommunerna Hultsfred, Högsby, Mönsterås och Oskarshamn samverkar inom överförmyndarverksamheten. Länsstyrelsen i Östergötland har tillsyn över överförmyndarens verksamhet. Mer information via länk här på sidan. 

Verksamheten drivs från ett gemensamt kontor i Högsby. Namnet på samverkansorganisationen är "Överförmyndare i Samverkan Hultsfred/Högsby/Oskarshamn/Mönsterås". 

Var och en av de samverkande kommunerna väljer en överförmyndare. Överförmyndaren delegerar till det gemensamma överförmyndarkansliet. Det är tjänstemännen på kansliet som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Överförmyndare i Samverkan

Vad gör en överförmyndare?

Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom eller henne.