Bevattningsförbud i Björkshult och Grönskåra från och med den 14 juni. Förbudet gäller tills vidare.

Pågående arbeten: 1 Driftstörningar: 0

Omsorg och stöd

Grusväg i skog

Coronaviruset och covid-19 – Information angående omsorg och stöd

Via menyn hittar du information om äldreomsorg, kommunal sjukvård, LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg.

Parkeringstillstånd

Information hos Östra Smålands Kommunalteknikförbund, ÖSK:

Så här ansöker du om parkeringstillstånd

Foto: Jens Gustafsson

Webbutveckling av Novitell AB