Frekventa raseriutbrott innebär emellertid problem. Det är obehagligt för omgivningen men också för barnet självt; raseri innebär ju också förtvivlan.

Barn har från födseln olika stark benägenhet för raseriutbrott. Oavsett om denna benägenhet är stark eller svag kan vi på olika sätt påverka eventuella problem. Det kan både krävas åtgärder för att minska antalet utbrott på sikt och nödåtgärder för speciellt svåra situationer.

Källa: mindrebrak.se

Här kan du hitta mer information:

1177 om barn och unga som lätt får utbrott

Hit kan du vända dig:

Ta i förs­ta hand kon­takt med Elevhälsan på den sko­la ni till­hör, så kan de ge hjälp el­ler hän­vi­sa hur du ska komma vi­da­re.

Elevhälsan