Logotype Etableringstriss OHM

Projektets insatser och aktiviteter ska stödja och motivera målgruppen nyanlända, utomeuropeiskt födda att komma närmare arbetsmarknad, studier, sysselsättning, egenförsörjning och delaktighet i samhället.

EUlogotype Socialfonden

Deltagarna, över 120 personer i våra tre kommuner, rustas i ett särskilt utbildningsprogram. Detta innebär fyra månaders fördjupad samhällsorientering, intensiv språkträning och praktik. Arbetsgivare, inom offentlig verksamhet och privat näringsliv, erbjuds utbildning inom interkulturell kompetens och kompletterande kommunikation i form av bildstöd vid introduktion och praktik.

Projektet leds av en styrgrupp med representanter från respektive kommuns Arbetsmarknadsenhet, Individ- och familjeomsorg, vuxenutbildning/SFI samt Arbetsförmedlingen.

Just nu pågår projektets genomförandefas (30 augusti 2021-30 november 2022) med verksamhet i alla tre kommunerna.

Du kan komma i kontakt med projektet via e-post etableringstriss@oskarshamn.se