Kultur och fritid i Högsby kommun

Vår kommun har ett rikt och fungerande kultur- och föreningsliv vilket spelar en central roll för samhällets livskraft och utveckling. Det ger livskvalitet, stärker band mellan människor och utgör som mötesplats och träffpunkt en viktig del i det sociala nätverk som varje individ behöver, inte minst ur ett hälsoperspektiv.

Kultur

Gärdsgård. Foto: Jens Gustafsson.

Här finns ett kulturliv med en blandning av att själv vara utövare, eller publik, till framträdanden utförda av professionella aktörer eller amatörer, eller uppleva våra historiska naturmiljöer.

Läs mer om kultur

Fritid

Brygga, Gösjön. Foto: Jens Gustafsson.

Högsby kommun erbjuder många natursköna platser. Den storslagna naturen med djupa skogar och det stora antalet oförstörda insjöar ger varierande möjligheter till rekreation.

Läs mer om fritid och friluftsliv

Foto: Jens Gustafsson