Kultur

Gärdsgård. Foto: Jens Gustafsson.

Här finns ett rikt kulturliv med en blandning av att själv vara utövare, eller publik till framträdanden utförda av professionella aktörer eller amatörer.

Det ideella föreningslivet gör storartade insatser, ofta i nära samarbete med våra studieförbund.

Våra fem hembygdsföreningar gör betydelsefulla insatser för kulturarvet. Mycket av arbetet handlar om lokal forskning och dokumentation samt att värna om äldre hantverk, företeelser och kulturmiljöer. De har också ett gott och nära samarbete med kommunens skolor.

Förutom hembygdsföreningarna finns också föreningar inom film, konst, revy och museiverksamhet.

Fritid

Brygga, Gösjön. Foto: Jens Gustafsson.

Vi har ett stort utbud av aktiviteter, där föreningslivet har en nyckelroll som arrangör. Här erbjuds stor tillgänglighet till de idrottsanläggningar som finns. Läs mer under varje rubrik.

Foto: Jens Gustafsson