Det finns planlagd mark för bostäder som är redo att genomföras direkt, där gator är byggda och fastigheter redan avstyckade. I andra fall så krävs genomförandeinsatser för att möjliggöra byggandet.

De senaste åren har bostadsbyggandet glädjande nog kommit igång igen, särskilt vad gäller hyresrätter i Högsby samhälle. Det finns goda möjligheter att fortsätta denna utveckling, även i kommunens andra tätorter. Vår kommun är känd för en snabb lovhantering och god tillgänglighet för rådgivning, så hör gärna av dig till oss med era projektidéer!

Tomtpriser