Det finns planlagd mark för bostäder som är färdigställda och redo att byggas på direkt. Här finns infrastrukturen på plats med färdiga gator och fastigheter som redan är avstyckade. Det innebär att du kan påbörja byggandet av ditt drömhem utan några fördröjningar.

Byggnadsskyldighet

När du köper en obebyggd tomt i Högsby kommun, med undantag från Aboda stugby, åläggs du en byggskyldighet. Detta innebär att fastigheten ska bebyggas med ett bostadshus inom 36 månader från förvärvstillfället. Fullföljs inte byggskyldigheten utgår ett löpande vite på 8 000 kr i månaden fram till att slutbesked erhållits. Genom byggskyldigheten vill vi främja en aktiv fastighetsutveckling och se till att våra områden växer.

Tomtpriser

Tomtpriser

Försäljning av tomter

Försäljning av kommunala tomter och fastigheter i Allgunnen stugby, Lövhälläng och Hanåsa hanteras av Fastighetsbyrån. Om du är intresserade av att köpa en tomt, vänligen vänd dig direkt till Fastighetsbyrån för att få ytterligare information.

Kontakta Miljö- och byggkontoret

För att få mer information om kommunens lediga tomter, bostadsutveckling eller för att diskutera dina projektidéer, är du välkommen att kontakta miljö- och byggkontoret eller vår näringslivsutvecklare. Vi finns till hands för att svara på dina frågor, ge dig råd och hjälpa dig genom ansökningsprocessen. Snabbaste svarsvägen är via vår e-mail miljoochbygg@hogsby.se