Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

(Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans uppdrag)

I Högsby kommun finns följande förskolor:

Berga förskola, Berga

 • Besöksadress: Västergatan 24, 579 40 Berga
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 010- 356 54 45
 • E-post: trollbacken@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 010-356 52 07
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Ekebacken, Fagerhult

 • Besöksadress: Skolvägen 9, 570 94 Fagerhult
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 010-356 54 60
 • E-post: ekebacken@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 010-356 52 07
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Kåsan, Högsby

 • Fröviskolan, Frövivägen 3b, 579 32 Högsby
 • Telefon till förskolan: 010-356 54 30
 • E-post: kasan@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 010-356 52 07
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Lillebo, Högsby

 • Odensvivägen, 579 33 Högsby
 • Telefon till förskolan: Bullerbyn: 010- 356 54 05,
  Kullerbyttan: 010- 356 54 08, Regnbågen: 010- 356 54 07,
  Solgläntan: 010-356 54 06
 • E-post: lillebo@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 010-356 52 07
Kontakta Marie Larsson

Lindens förskola, Långemåla

 • Besöksadress: Kyrkgatan 11, 579 95 Ruda
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 010- 356 54 70
 • E-post: linden@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 010-356 52 07
Kontakta Marie Larsson

Ugglans förskola, Fågelfors

 • Besöksadress: Klobovägen 1, 579 72 Fågelfors
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 010- 356 54 50
 • E-post: ugglan@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 010-356 52 07
Kontakta Marie Larsson

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet förskolan Juvelernas Hus i Ruda, och förskolan Prästkragen, Juvelernas Hus i Högsby