Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. 

(Läroplan för förskolan Lpfö 18, Förskolans uppdrag)

I Högsby kommun finns följande förskolor:

Berga förskola, Berga

 • Besöksadress: Västergatan 24, 579 40 Berga
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 0491-293 35
 • E-post: trollbacken@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Ekebacken, Fagerhult

 • Besöksadress: Skolvägen 9, 570 94 Fagerhult
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 0491-295 19
 • E-post: ekebacken@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Kåsan, Högsby

 • Fröviskolan, Frövivägen 3b, 579 32 Högsby
 • Telefon till förskolan: 0491-292 12, 291 94
 • E-post: kasan@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Förskolan Lillebo, Högsby

 • Odensvivägen, 579 33 Högsby
 • Telefon till förskolan: 0491-291 80, 29191, 291 92, 291 82
 • E-post: lillebo@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Lindens förskola, Långemåla

 • Besöksadress: Kyrkgatan 11, 579 95 Ruda
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 0491-297 05
 • E-post: linden@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Ugglans förskola, Fågelfors

 • Besöksadress: Klobovägen 1, 579 72 Fågelfors
 • Postadress: Kyrkogatan 8, 579 80 Högsby
 • Telefon till förskolan: 0491-296 09
 • E-post: ugglan@skolan.hogsby.se
Marie Larsson
Rektor
Tel: 0491-29268
Kontakta Marie Larsson

Fristående förskola och pedagogisk verksamhet förskolan Juvelernas Hus i Ruda, och förskolan Prästkragen, Juvelernas Hus i Högsby