Här kan du läsa folkhälsoplanen för Högsby kommun 2023-2026, som är fastställd av kommunfullmäktige 2023-12-04.

Folkhälsoarbetet i Högsby kommun har en politisk styrning och utgörs av ett strategiskt och långsiktigt arbete med förebyggande och hälsofrämjande inriktning.

Planen utgår från kommunens vision och värdegrund samt regionala, nationella och globala styrdokument.