Denna folkhälsoplan baseras på folkhälsoplan 2018. Nästa långsiktiga plan tas fram under nästa mandatperiod 2022-2025. Denna folkhälsoplan gäller fram till nästa folkhälsoplan är beslutad i kommunfullmäktige. Ansvarig för att planen genomförs är Kommunchef.