Handläggning av familjerättsärenden

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2020 av Oskarshamns kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Högsby kommun.

Kontakt

Kontakta Individ- och familjeomsorgen i Högsby kommun:

Telefon: 0491-291 29

E-post: individfamiljeomsorg@hogsby.se