Handläggning av familjerättsärenden

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2020 av Oskarshamns kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Högsby kommun.

Kontakt

Familjerätten i Oskarshamns kommun

Telefon: 0491-76 47 60

Individ- och familjeomsorgen i Högsby kommun

Telefon: 0491-291 29