Handläggning av familjerättsärenden

Familjerättsärenden handläggs från och med 1 september 2020 av Oskarshamns kommun, dock ej faderskap i samboförhållanden som även i fortsättningen handläggs av Högsby kommun.

Kontakt

Familjerätten i Oskarshamns kommun

Telefon: 010-356 20 82