Som studerande efter gymnasieskolan eller när du fyllt 20 år förväntas du klara din försörjning genom studielån från CSN under terminerna. Om du som studerande inte lyckas ordna din försörjning mellan två terminer genom till exempel sommarjobb, kan du kontakta vuxenenheten på socialtjänsten. Det som gäller då är följande:

Börja sök jobb i god tid (senast april) inför sommarlovet. Du ska söka alla arbeten du är kvalificerad för och som finns inom rimligt pendlingsavstånd. Du ska även söka arbeten under tiden du får försörjningsstöd.

Skriv ner de arbeten du söker så att det kan redovisas i aktivitetsrapporter vid en eventuell ansökan om försörjningsstöd.

Anmäl dig till Arbetsförmedlingen första dagen av sommarlovet.

Du kan bara få försörjningsstöd om du saknar medel till din försörjning och inte har besparingar, fonder, aktier eller andra realiserbara tillgångar som kan användas först.

Om du är gift eller sambo ska ni lämna en gemensam ansökan om försörjningsstöd.

Om du trots aktivt arbetssökande inte lyckats få arbete under sommarlovet kan du komma att anvisas en praktikplats/sysselsättning inom kommunal verksamhet.