Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att det kommer hem någon till dig och ger dig det stöd och den omvårdnad som du behöver så att dina anhöriga eller närstående ska kunna få avkoppling eller uträtta sysslor utanför hemmet. 

Avlösarservice kan ske regelbundet eller vid mer akuta situationer. Servicen ska vara tillgängligt alla tider på dygnet men ska inte ersätta förskola eller fritidshem.

Kortidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att du som barn, ungdom eller vuxen med funktionsnedsättning tillfälligt vistas i ett korttidshem eller i en korttidsfamilj. Det kan även innebära vistelse på läger eller kollo. 

Genom kortidsvistelse får du möjlighet att få dina behov av miljöombyte tillgodosedda, möjlighet till personlig utveckling och avkoppling. Genom insatsen kan även dina anhöriga ges avlösning och utrymme för avkoppling. Kortidsvistelse kan vara en insats som både är regelbunden och vid mer akuta behov.

Bo i gruppbostad

Gruppbostad är till för dig som har stora behov av stöd och hjälp i boendet och med din omvårdnad. När du bor i en gruppbostad så har du en egen lägenhet som ligger tillsammans med andra lägenheter i ett hus.

I huset finns det gemensamma utrymmen som vi oftast kallar för gemensamhetslägenheten. Där kan du umgås med personal och andra som bor på gruppbostaden om du vill. I gruppbostaden finns det personal dygnet runt och de hjälper dig med det som du inte klarar av själv.

När man bor i gruppbostad så har man rätt till att få stöd i att delta i fritidsaktiviteter. I en gruppbostäderna i Högsby kommun bor mellan fyra till sex personer.

I Högsby kommun finns det fyra gruppbostäder alla belägna i Högsby. Två gruppbostäder har fyra enskilda lägenheter samt en gemensamhetslägenhet. Två gruppbostäder har sex enskilda lägenheter. Ett av dessa gruppboenden är beläget i ett trapphus och de tre övriga är placerade i markplan med den gemensamma lägenheten i mitten. 

På alla gruppboenden finns det personal dygnet runt och det varierar om det förekommer vaken nattpersonal eller om det är sovande jour. Det är behoven hos den enskilde som styr hur verksamheten ser ut.

Personlig assistans

Om du har en funktionsnedsättning kan det vara så att du har rätt till hjälp av personlig assistans. Att ha personlig assistans innebär att du har ett personligt utformat stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal personer.

Kontaktperson för personer med funktionsnedsättning

Kontaktperson kan du bli beviljad om du utifrån din funktionsnedsättning har svårt att till exempel knyta nya kontakter och skapa vänskapsrelationer. En kontaktperson är som en fritidskompis som ger dig möjlighet till ett aktivare liv. Det är viktigt att du känner förtroende för din kontaktperson. Det vanligaste är att du träffar din kontaktperson två till fem gånger i månaden. Du gör själv upp tillsammans med din kontaktperson vad du vill göra.

Ledsagning för personer med funktionsnedsättning

Ledsagning kan du bli beviljad som insats om du har behov av hjälp för att delta i fritids- och kulturaktiviteter. Syftet är att du lättare ska kunna komma iväg och träffa vänner, delta i kultur- och föreningsliv och utöva olika sportaktiviteter.

Daglig verksamhet

Om du inte har möjlighet att få ett vanligt jobb på grund av din funktionsnedsättning så kan du ansöka om daglig verksamhet. Om du blir beviljad daglig verksamhet så innebär det att du har en sysselsättning dagtid som i största möjliga mån ska vara anpassat efter dina behov och önskemål.

På daglig verksamhet i Högsby kommun finns det flera olika sysselsättningar. Vi erbjuder bland annat:

  • Praktik inom olika verksamheter i kommunen anpassat efter dina behov
  • Att jobba med miljöarbete
  • Posthantering inom kommunen
  • Trädgårdsverksamhet