Din ansökan behandlas sedan av en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut. Sedan tas beslut i ärendet, det vill säga din ansökan beviljas eller avslås.

Om du inte får det du ansökt om finns det möjlighet att överklaga beslutet. Biståndshandläggaren gör en första bedömning om det i din överklagan framkommer nya uppgifter som kan ändra beslutet och om en ny prövning bör ske. Överklagandet skickas till förvaltnings­rätten för prövning. Behöver du hjälp med din överklagan kan du kontakta biståndshandläggaren.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Telefontid: måndag – fredag klockan 08.00-09.30.

  • Biståndshandläggare för Högsby: 0491-291 47
  • Biståndshandläggare för Fågelfors, Fagerhult och Grönskåra: 0491- 291 95
  • Biståndshandläggare för Ruda, Långemåla och Berga: 0491-292 63

LSS

  • Högsby, Fågelfors, Fagerhult och Grönskåra: 0491- 291 95.
  • Ruda, Långemåla och Berga: 0491-292 63.