Din ansökan behandlas sedan av en biståndshandläggare som tillsammans med dig utreder hur ditt behov av stöd och hjälp ser ut. Sedan tas beslut i ärendet, det vill säga din ansökan beviljas eller avslås.

Om du inte får det du ansökt om finns det möjlighet att överklaga beslutet. Biståndshandläggaren gör en första bedömning om det i din överklagan framkommer nya uppgifter som kan ändra beslutet och om en ny prövning bör ske. Överklagandet skickas till förvaltnings­rätten för prövning. Behöver du hjälp med din överklagan kan du kontakta biståndshandläggaren.

Kontakta kommunens biståndshandläggare

Telefontid: måndag till fredag klockan 08.30-09.30.

  • Biståndshandläggare för Högsby:
    telefon 010-356 68 12.
  • Biståndshandläggare för Fågelfors, Fagerhult och Grönskåra:
    telefon 010-356 68 13.
  • Biståndshandläggare för Ruda, Långemåla och Berga:
    telefon 010-356 68 11.

LSS

  • Biståndshandläggare: telefon 010-356 68 13.