Gatuadress: Skälsbäck

Postort: 570 72 Fagerhult

Webbsida: skalsback.skolmuseum.dinstudio.se