Genom det avtal Högsby kommun har med räddningstjänsten i Mönsterås så handläggs alla ärenden som rör LBE hos Mönsterås räddningstjänst. Ärendet debiteras utifrån ett separat taxesystem.