Arbetsmarknadsenheten

För dig som är långtidsarbetslös har varit sjukskriven eller som av olika andra anledningar står en bit från arbetsmarknaden, så försöker vi, tillsammans med dig, hitta en lämplig sysselsättning, tillsammans med vår praktiksamordnare.

Läs mer om arbetsmarknadsenheten

Kommunalt AktivitetsAnsvar

Är du ungdom 16-20 år och saknar arbete och gymnasieutbildning så omfattas du av det kommunala aktivitetsansvaret KAA.

Läs mer om Kommunalt AktivitetsAnsvar

Tegelbruket

Om du varit sjukskriven eller är långtidsarbetslös kan det finnas möjlighet för dig att få vara på Arbetsmarknadsenhetens egen verksamhet, Tegelbruket, där du får individuell planering, stöd- och coachingsamtal.

Läs mer om Tegelbruket