Högsby kommun kommer fram till och med 31 december 2024 driva ett projekt för att skapa förutsättningar att stärka den kommersiella servicen. Landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling är medfinansiärer.

Högsby kommun vill skapa en aktiv dialog och samarbete med lokalsamhället för att tillsammans arbeta för att stärka den kommersiella servicen. Startpunkten för projektet kommer vara i Fågelfors för att sedan fortsätta på fler platser.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.