Varje medborgarförslag får bara behandla en fråga och måste röra någon eller några av kommunens verksamheter. Förslag som strider mot lag eller författning, är rasistiska eller odemokratiska tas ej upp till behandling. Medborgarförslag får inte heller röra myndighetsutövning gentemot enskild eller personärenden. Eftersom förslaget är en allmän handling och offentlig har vem som helst rätt att ta del av det.

Alla Högsbys folkbokförda invånare får lämna in medborgarförslag.
Förslaget skickas till kommunen eller lämnas in i anslutning till något av fullmäktiges sammanträden.

Fullmäktige överlämnar sedan förslaget till kommunstyrelsen för beredning.

Handläggaren av medborgarförslaget ska innan beredning av ärendet påbörjas, efterhöra med frågeställaren att förslaget har uppfattats rätt.

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter när det ifyllda formuläret skickats och tagits emot av kommunen. Mer information om hur dina personuppgifter behandlas, enligt dataskyddsförordningen, finns på sidan Personuppgifter och dataskydd.

Du medger att denna information får behandlas i kommunens personregister. Du medger också att ditt namn får anges i fullmäktiges protokoll vilket görs tillgängligt på Internet.

Har du frågor kring hanteringen eller vilka frågor som får tas upp i ett medborgarförslag kan du kontakta kommunkontoret, kommunsekreterare Agneta Rodriguez 010-356 50 16