Försäkringen gäller från och med den 1 januari 2024 till och med den 31 december 2024. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med den 1 september det år eleven går ut skolan.

Läs försäkringsbeskedet i sin helhet i PDF:en i rutan till höger på denna sida.