Försäkringen gäller från och med 1 januari 2023 till och med 31 december 2023. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

För utförligare information se länk/PDF här på sidan.