Försäkringen gäller från och med 1 januari 2021 till och med 31 december 2021. För elever som går ut grund- eller gymnasieskola gäller försäkringen till och med 1 september det år eleven går ut skolan.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. En olycksfallsskada är en kroppsskada som drabbar den försäkrade ofrivilligt genom plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen.

Försäkringen gäller under HELTID för:

 • Barn i förskoleverksamhet inkl friförskolan Juvelernas hus.
 • Elever i grundskola inkl fritids Juvelernas hus.
 • Elever i gymnasieskola.
 • Personer i familjehem.
 • Elever i särskola, särvux.
 • Vuxna i kommunens omsorgsverksamhet.

Försäkringen gäller under SKOL-/VERKSAMHETSTID för:

 • Elever i komvux, kunskapslyftet, grundvux.
 • Elever i SFI, flyktingar under PRAO.
 • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, sysselsättningsprogram, praktik, arbetsträning.
 • Personer som deltar i större olyckor och extraordinära händelser.
 • Personer i väntjänst.
 • Sommarlovsentreprenörer.

Om du drabbas av olycksfall

 • Sök läkare eller tandläkare som är ansluten till försäkringskassan.
 • Spara alla kvitton.

Vid skada ska ifylld skadeanmälan snarast sändas till Svedea.

För utförligare information se länk till höger.